domingo, 11 de noviembre de 2012

SIGNATURA D´UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE TÀRBENA I EL CERM


SIGNATURA D´UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE TÀRBENA I EL CENTRE D’ESTUDIS DE LA REPOBLACIÓ MALLORQUINA AL REGNE DE VALENCIA S.XVII.
Tàrbena 31 de juliol de 2012

 
El passat 31 de juliol, en José Fco. Signes Mascaró com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Tàrbena, i en Joan-Lluís Monjo i Mascaró, president del Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina al Regne de Valencia S.XVII, signaren un conveni de col·laboració entre les dues parts. L´Ajuntament es comprometé de donar suport i subvencionar el CERM, i aquest, per la seua part, es dedicarà a promoure, fomentar i difondre l´estudi i la investigació de la repoblació mallorquina a les nostres terres, i de dur a terme les activitats que considere oportunes derivades de les seues finalitats.
Les conclusions a què arribaren durant l´entrevista és que aquest centre farà els possibles per impulsar  i continuar la seua tasca investigadora, una volta que conclòs el 4t Centenari de la Repoblació, perquè quede constància de la importància que va tindre aquell esdeveniment a les nostres terres, amb conseqüències visibles fins als nostres dies.
Tàrbena, 31 juliol de 2012
Jacinto Molines i Ripoll
Secretari del Centre d'Estudis de Repoblació Mallorquina

No hay comentarios:

Publicar un comentario