domingo, 25 de agosto de 2013

Gran èxit de la presentació del llibre "El robatori de Benimassot"

Amb gran éxit de públic va tindre lloc, en la seu del CERM a Tàrbena, la presentació de l'última publicació del investigador valencià Manel Arcos .

L'acte va estar presentat pel secretari del CERM, En Jacinto Molines i Ripoll, que feu una breu semblança de l'autor i la seua obra.
De seguides va parlar Manel Arcos. L'escriptor oliver dividí la seua intervenció en dues parts. En la primera s'endinsà en els detalls formals del llibre: estructura, bibliografia fins a la data al voltat d'este fet, fonts consultades, entre altres; amb especial esment a les acurades il·lustracions que acompanyen al text. En este sentit, l'autor desvetllà que és la primera vegada que es dibuixa a un roder valencià vestit tal i com s'arreplega en les descripcions judicials, i no a l'andaluça pròpia del folklore i no de la fidelitat històrica.


En la segona part, Manel relatà els esdeveniments succeits a Benimassot el febrer de 1874, quan trenta-tres homens de la Marina i el Comtat, a les ordres del famós roder la Tona de Pedreguer, assaltaren els principals prohoms de esta vila del Comtat després de tancar el reste de la població dins de l'església. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario