viernes, 9 de junio de 2017

Actes de la celebració de la II Festa des Parlar de Sa a Tàrbena (Alacant)


La celebració de la II Festa des Parlar de Sa


El dissabte 3 de juny de 2017 va tenir lloc a Tàrbena la II Festa des Parlar de Sa a la Casa de Cultura. Els seus objectius la difusió i el reforç del “parlar de sa” o “tarbener”, considerat com un patrimoni cultural valencià digne de ser preservat, i alhora promoure l’ús culte de la llengua valenciana/catalana través del Concurs Literari en Tarbener. Adolf Salvà, que s’adreça a estudiants de primària i secundària. Així mateix es proposa esdevenir un punt de trobada entre parlants procedents dels diferents territoris de parla catalana que coincideixen en l’ús del “salat” o “parlar de sa”: les Illes Balears i certes localitats catalanes com Cadaqués, Begur o Tossa.En l’edició d’enguany hi ha hagut el suport de l’Institut Ramon Muntaner, de la Institució Pública Antoni M. Alcover i de l’Institut Alacantí d’Estudis Juan Gil-Albert, a més de l’Ajuntament de Tàrbena.

L’acte començà amb els parlaments de Joan-Lluís Monjo, en nom del CERM; Magdalena Gelabert, representant la Institució Pública Antoni M. Alcover; Jordi Colomina, en representació de l’ AVL; Carmelo Sallés, representant el Centre d’Estudis Tossencs i Thierry Mas, alcalde de Tàrbena.


Magdalena Gelabert
Jordi Colomina
Carmelo Sallés
La primera part de l’acte consistí un homenatge a la musicòloga pegolina Dolores Sendra, que va ser representada pels seus fills, Dolores i Carlos. Es féu una memòria de l’activitat de l’homenatjada com a col·laboradora a la primeria dels 50 en l’obra dels Cuadernos de Música Folklórica Valenciana, dirigits per Manuel Palau dins l’Instituto Valenciano de Musicología.

Es destacà la importància del seu llegat com a recopiladora de música popular, especialment pel que fa als materials sonors conservats del seu treball de camp a Tàrbena (1951).

En l’homenatge hi hagué una mostra dels enregistraments i així mateix es  recrearen alguns dels materials, a càrrec dels alumnes de l’escola pública Sant Salvador de Tàrbena (cançons infantils) i dels sonadors de Crevillent, Grup Alacant i Espai de So (peces de ball).


 

La segona part consistí en un recital de textos literaris redactats en diverses localitats del domini lingüístic en què es fa ús de l’article salat. En l’edició d’enguany s’ha pogut complir un dels objectius de Sa Festa, que és reunir representants de tot el domini lingüístic: Magdalena Gelabert, amb l’ajut de xiquets del públic, va dramatitzar dues rondalles mallorquines recopilades per Mn. Alcover. Carmelo  Sallés va llegir una llegenda de Tossa del recull Vicenç Esteban Darder. Finalment els xiquets i jóvens tarbeners llegiren extractes dels escrits que presentaren en el concurs de l’any passat.


 Després de sentir “La Balanguera”, interpretada a so de xeremia per Sergi Massip (Espai de So), es clogué l’acte amb el lliurament dels premis del II Concurs Literari en Tarbener Adolf Salvà. El jurat ha estat format per Magdalena Gelabert (Institució Alcover), Jordi Colomina (AVL) i M. Carmen Sendra (representant de Tàrbena). Els guanyadors foren Maria Sifre, 1a categoria, amb “Es tresor de Coll de Rates”, Estefania Molines, 2a categoria, amb “Un futur important”, Teresa Mascaró, 3a categoria, amb “Tàrbena i es foc”, i Victoria Soliveres, 5a categoria amb “Proserpina”. La 4a categoria va quedar deserta.