sábado, 16 de septiembre de 2017

Visita del President del CERM a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

VISITA A L'ACADÈMIA VALENCIANA DE

LA LLENGUA

El 6 de setembre de 2017, el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, va rebre l’alcalde de Tàrbena, Thierry Mas, i el president del Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina, Joan-Lluís Monjo. Va mostrar disponibilitat per a donar suport a les propostes de foment de l'ús del valencià i de protecció de la singularitat lingüística de Tàrbena presentades.