domingo, 2 de diciembre de 2012

Article del suplement Quadern del diari "El Pais" referent als Valencians de Mallorca
24 de març de 2011

Presentació d´un nou llibre sobre la repoblació mallorquina a XeresaEN FELIP LLORET I SANFÈLIX I EN JOSEP MAS I MARTÍ
PRESENTEN A XERESA EL LLIBRE:
EL POBLE, LA TERRA I LA GENT DE XERESA ALS SEGLES XVI-XVII.
Juny de 2012

El 15 de juny de 2012, al Centre Cultural de Xeresa, es va presentar el llibre El poble, la terra i la gent de Xeresa als segles XVI-XVII (edicions La Xara, Simat de Valldigna, 2012). L’acte va ser presentat per l’alcalde de Xeresa, en Tomàs Ferrandis i en Joan-Lluís Monjo, president del CERM, i pels autors del llibre, en Felip Lloret i Sanfèlix i en Josep Mas i Martí, membres del CERM. 

Els autors, ambdós membres del CERM


El treball presentat és un estudi molt interessant sobre el procés de repoblació de Xeresa, en què participà de manera molt intensa l’element mallorquí, sense descuidar, entre altres coses, els passat morisc i diversos elements que expliquen la fesomia geogràfica i humana d’aquest poble de la Safor. L’acte va ser seguit amb gran interés i calidesa pel públic assistent, que va ser molt nombrós.


Vista del públic assistent
Jacinto Molines i Ripoll
Secretari

domingo, 11 de noviembre de 2012

SIGNATURA D´UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE TÀRBENA I EL CERM


SIGNATURA D´UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE TÀRBENA I EL CENTRE D’ESTUDIS DE LA REPOBLACIÓ MALLORQUINA AL REGNE DE VALENCIA S.XVII.
Tàrbena 31 de juliol de 2012

 
El passat 31 de juliol, en José Fco. Signes Mascaró com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Tàrbena, i en Joan-Lluís Monjo i Mascaró, president del Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina al Regne de Valencia S.XVII, signaren un conveni de col·laboració entre les dues parts. L´Ajuntament es comprometé de donar suport i subvencionar el CERM, i aquest, per la seua part, es dedicarà a promoure, fomentar i difondre l´estudi i la investigació de la repoblació mallorquina a les nostres terres, i de dur a terme les activitats que considere oportunes derivades de les seues finalitats.
Les conclusions a què arribaren durant l´entrevista és que aquest centre farà els possibles per impulsar  i continuar la seua tasca investigadora, una volta que conclòs el 4t Centenari de la Repoblació, perquè quede constància de la importància que va tindre aquell esdeveniment a les nostres terres, amb conseqüències visibles fins als nostres dies.
Tàrbena, 31 juliol de 2012
Jacinto Molines i Ripoll
Secretari del Centre d'Estudis de Repoblació Mallorquina

EL CERM A LA TROBADA DE REPRESENTANTS DELS CENTRES I ASSOCIACIONS D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS DEL SUD VALENCIÀ


Reunió de la I Jornada de l’Espai Cultural Enric Valor
 Cocentaina, 9 de juny de 2012

El dissabte 9 de juny de 2012 es convocava  a la Seu del Centre d’Estudis Contestans, que és alhora, el Museu d’Arqueologia i Etnografia de Cocentaina, una trobada de representants dels centres i associacions d’estudis locals i comarcals del Sud valencià (“província d’Alacant”). Es tracta d’una iniciativa de l’Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert” d’Alacant, a través de l’Espai Cultural Enric Valor, que es una plataforma que s’ha creat per cohesionar les iniciatives sorgides des de les comarques i donar suport als centres.
Hi hagué representació de l’Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert”, del Centre d’Estudis Contestans,de l’Institut d’Estudis de la Marina Alta, de l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa, de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, de l’Associació d’Estudis “Grup Alacant”, del Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics, de l’Institut d’Estudis Guardamarencs, de l’Associació Cultural “La Gola” (Guardamar), del Centre d’Estudis del Museu Valencià del Paper, de l’Associació Cultural Font Bona (Banyeres), del Centre d’Estudis i Excursionisme “Les Valls de la Serrella” (s’excusà la no asistència de representants del Centre d’Estudis Locals del Vinalopó i de l’Institut d’Estudis Calpins)  i per primera volta es donava a conéixer el nostre Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina, a través de la presència del seu president, Joan-Lluís Monjo.
 L’acte s’encetà amb unes paraules de bon auguri i de suport de Juan Bautista Rosselló, diputat de Cultura de la Diputació d’Alacant i de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina, Marcela Richart. Presidiren l’acte José Luis Ferris, director de l’Institut Alacantí de Cultura “Juan Gil-Albert” i  Joan Borja, com a coordinador de l’Espai Cultural Enric Valor. A continutació es féu un torn de paraules en què es donà la paraula a un representant de cada associació.


Potser la part més positiva de la reunió va ser precisament la possibilitat de conéixer-nos entre nosaltres les associacions. Es tracta en molts casos de persones que comparteixen objectius, inquietuds i dificultats, des de diferents punts i amb una trajectòria diversa, en alguns casos es tracta de centres molt modests i en d’altres es tracta de col·lectius molt cohesionats i amb una forta presència en els seus àmbits d’actuació, i que compleixen amb una tasca cultural que en molts casos no sorgeix d’altres institucions de tipus oficial, com els ajuntaments o la mateixa Diputació Provincial.
 Es plantejaren projectes concrets, de possible execució: fons documentals (de materials etnogràfics, etnomusicals, fotogràfics), estudis (memòries orals, elements etnogràfics, elements històrics, inventari del patrimoni material o immaterial).
Es proposà la col·laboració entre els diferents centres a l’hora de dur a terme o de proposar un determinat projecte i la possibilitat de compartir activitats elaborades per un determinat centre.
 Es demanà la implicació dels centres educatius, dels gestors culturals o turístics dels ajuntaments amb els centres d’estudis, en moltes ocasions i de manera incomprensible, desvinculats. Molts dels estudis i iniciatives dels centres no arriben a la societat i són desaprofitats. Es plantejà la possibilitat de salvar aquesta distància amb iniciatives diferents: edició d’unitats didàctiques, edició de guies, proposta de rutes culturals, cicles de conferències. Cal una tasca de captació de l’interés de la societat.
Sobretot se sentiren demandes adreçades a la Diputació, perquè patrocinara les iniciatives sorgides dels centres amb un pressupost concretament als centres. La resposta no va ser del tot aclaridora: no es concretà una assignació concreta, adreçada als centres, en particular ni en global. Sí que es podrien subvencionar determinats projectes que comptaren amb determinats requisits: interés temàtic, repercussió social, implicació de diferents centres.
 L’única proposta que es concretà d’una manera clara és la creació d’una pàgina web de l’Espai Enric Valor des de la Diputació per donar a conéixer a la societat l’existència de les associacions i de les diferents activitats i publicacions que duen a terme.                                     
Cocentaina, 9 de juny de 2012.
Joan-Lluís Monjo i Mascaró   ,                                                                                            Pres.Centre d'Estudis de Repoblació Mallorquina